Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Prawo rodzinne jest specjalnym działem prawa cywilnego. Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie, i chodzi tu zarówno o te majątkowe jak i niemajątkowe, prawo to zawiera przepisy dotyczące istnienia i funkcjonowania rodziny jak też jej stosunków z osobami trzecimi.

Wszystkie kwestie, które związane są z prawem rodzinnym w Polsce reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks cywilny, dodatkowo ustawy szczegółowe. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest swego rodzaju uzupełnieniem przepisów z Kodeksu cywilnego. Kwestie regulacji praw rodzinnych istnieje także Traktat konstytucyjny UE. Tam w rozdziale II zawarte jest prawo do zawierania małżeństwa, do założenia rodziny, różnorodność religijna, kulturowa i językowa, zakaz dyskryminacji, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, ochrona życia zawodowego i rodzinnego, prawa dziecka. Z prawem rodzinnym wiążą się pewne podstawowe pojęcia takie jak małżeństwo, opieka, przysposobienie, kuratela, odszkodowania, obowiązek alimentacyjny. 

Opinie o firmach (0)
Dodaj swoją opinię
Twoja ocena ogólna:

Zobacz również