Co reguluje prawo cywilne?

Prawo cywilne można również podzielić na poszczególne gałęzie. Reguluje ono jednak głównie stosunki majątkowe, choć również i stanowi istotną część prawa prywatnego. To, co w nim najważniejsze to równorzędność podmiotów. Nikt nikomu nie jest w nim podporządkowany. Co jednak dokładnie znajduje się w przepisach prawa cywilnego?
 
Prawo cywilne jest jedną z gałęzi prawa, które można podzielić na kolejne, mniejsze gałęzi zawierające przepisy co do konkretnych obszarów życia społecznego. Wyróżniamy więc prawo cywilne materialne dotyczące spadków, zobowiązań oraz własności i praw rzeczowych, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy, prawo handlowe oraz prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie oraz własności przemysłowej. Przepisy prawa cywilnego stosują się zarówno do osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej.

Jedne z najważniejszych gałęzi prawa cywilnego to właśnie prawo pracy oraz prawo rodzinne i opiekuńcze. Warto im się zatem przyjrzeć lepiej. Pierwsze z nich, prawo pracy reguluje stosunki pomiędzy pracownikami a pracodawcami, sposoby zawierania umów, ich realizację, warunki i ustalenie stosunku pracy, określa prawa i obowiązki zarówno należące do pracodawcy, jak i pracownika, ustala wynagrodzenie, a także zasady bhp. Prawo rodzinne i opiekuńcze zaś jest odpowiedzialne za regulowanie zawierania i ustania małżeństw, praw i obowiązków należących do małżonków, relacje prawne pomiędzy rodzicami a dziećmi, sprawy majątkowe związane z funkcjonowaniem rodziny, a także reguluje adopcję, ustala alimenty, spadki i zawiera przepisy na temat opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

W przepisach prawa cywilnego znajdują się więc regulacje związane z codziennym życiem, zarówno instytucją małżeństwa, jak i rodzicielstwem. Można się w nim doszukiwać również regulacji spraw spadkowych czy też ochrony własności intelektualnej. Wszystkie te sprawy zawierają się w prawie cywilnym, więc warto się z nim zapoznać, bo dotyczy podstawowych relacji ludzkich.
Opinie o firmach (0)
Dodaj swoją opinię
Twoja ocena ogólna:

Zobacz również

Ocena: 5/5 (4 opinie)
Ocena: 5/5 (7 opinii)
Ocena: 5/5 (5 opinii)
Ocena: 5/5 (2 opinie)
Ocena: 5/5 (2 opinie)